Image

Náš tím

TCKompas tím sa rozrástol na vyše 30 pracovníkov a stážistov, z toho časť sú misionári zo Spojených štátov. Každý z našich pracovníkov je aktívne zapojený v miestnom cirkevnom zbore, kde slúži svojim obdarovaním. Veríme, že život v spoločenstve kresťanov je to najvhodnejšie prostredie pre rast viery a poznávanie Krista.

Interni na školský rok 2023/2024

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image