Image

Vízia a hodnoty

Byť súčasťou Božieho hnutia medzi mladou generáciou na Slovensku, ktorá nachádza svoj domov v miestnom cirkevnom zbore a premieňa spoločnosť.

Čítaj viac

Stratégia

Naše projekty realizujeme vzájomnou spoluprácou medzi TCKompas a jednotlivými cirkevnými zbormi, či inými organizáciami pracujúcimi s mládežou a školami.
Chceme životom inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.

Čítaj viac

Začiatky

Tréningové centrum Kompas (TCK) bolo založené v roku 1993, ako výsledok spolupráce viacerých vedúcich mládežníckych pracovníkov z rôznych denominácii (ECAV, CB, AC, BJB). 

Čítaj viac

Súčasnosť

TCKompas tím sa rozrástol na vyše 30 pracovníkov a stážistov.  Každý z našich pracovníkov je aktívne zapojený v miestnom cirkevnom zbore, kde slúži svojim obdarovaním. Pôsobíme na celom Slovensku, v rôznych denomináciách.

Čítaj viac
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image