Alex King

Image

Alex King


Alex bol prvýkrát súčasťou služby TCKompas v roku 2013 ako člen tímu anglického tábora. Vďaka tejto skúsenosti zažil Božie konanie na Slovensku a Jeho srdce pre misiu všetkým národom. Po Alexovej prvej ceste na Slovensko nasledovalo šesť rokov, počas ktorých sa vracal na letné tábory a absolvoval aj dve stáže pre TCKompas. Jeho zápal pre mládež na Slovensku rástol a uvedomil si, že sa chce pridať ako misionár na plný úväzok. Od roku 2021 žije v Banskej Bystrici a momentálne pomáha pri rozbehu športových táborov s túžbou priviesť mnohých študentov a športovcov k poznaniu a láske k Ježišovi Kristovi. Jeho tím sa zameriava špecificky na basketbal a floorbal.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image