Peter a Eva Hrubovci

Image

Peter a Eva Hrubovci


Peter absolvoval Žilinskú univerzitu, odbor Strojárska technológia – CNC stroje. Po páde komunizmu pracoval ako obchodný zástupca v LR Crystal a.s. a v Metsä Tissues Slovakia a.s. V roku 1995 nasledoval Božie povolanie a pripojil sa k práci IFES na Slovensku (VBH), kde pracoval osem rokov. Po absolvovaní stáže na London Institute of Contemporary Christianity (od roku 2003) pracuje pre TCK. Peter viedol tím TCK v rokoch 2003 až 2022. V súčasnosti trénuje a mentoruje vedúcich misijnej služby v krajinách Josiah Venture vrátane SR. Je členom tímu vedúcich v Josiah Venture Council. Manželka Eva absolvovala Žilinskú univerzitu, odbor Telekomunikácie, neskôr štúdium Interiérového designu. Pracuje v TCK v oblasti ekonomiky, administratívy a ubytovania. Vo voľnom čase sa tiež venuje interiérovému dizajnu a výrobe hand made pozdravov. So svojím manželom a dvomi dospelými deťmi žijú v Žiline.

Správy zo služby
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image