Darina Malá

Image

Darina Malá


Darinu nadchýna hudba, pomáhanie druhým kresťanom v prehlbovaní ich vzťahu s Bohom ako aj oslovovanie mladých neveriacich ľudí. Mládežníckej službe sa venovala od strednej školy, ale až po ročnom pobyte na biblickej škole v Dánsku v 2006 sa tejto službe začala venovať naplno. Postupne sa stala členom tímu, ktorý stál za prípravou evanjelizačných anglických táborov KECY. Po ukončení štúdia na univerzite začala pracovať ako učiteľka dejepisu a občianskej náuky. V tomto období spoznala viac TCKompas, víziu, pracovníkov, a to prostredníctvom Školy pre pracovníkov s mládežou, ktorú absolvovala ako študent.

V 2010 sa dozvedela o Fusion službe a o dva roky neskôr dostala pozvanie TCK pridať sa k tímu, ktorý je zodpovedný za rozširovanie tejto služby na Slovensku. Vo viere, že toto je miesto, kde ju Boh chce nateraz mať, dala výpoveď a vstúpila do služby na plný úväzok. V období 2015-2019 bola poverená vedením projektu Fusion na Slovensku. 

Po odovzdaní vedenia Fusion služby kolegovi sa od septembra 2019 stala súčasťou užšieho tímu (tzv. L-tím), ktorý je zodpovedný za vedenie organizácie TCKompas. Okrem toho aktuálne vedie tím zodpovedný za realizáciu Školy pre pracovníkov s mládežou.

Darina žije v Bratislave, je zapojená v cirkevnom zbore BJB Viera, konkrétne v pastierskom tíme, v službe chvál, pomáha s mládežníckou prácou.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image