Marián a Michaela Cabadajovci

Image

Marián sa rozhodol odovzdať svoj život Ježišovi a nasledovať ho keď mal 13 rokov. S Michaelou, ktorá vyrastala v rodine misionárov, sa spoznali v miestnom zbore (Cirkev bratská v Žiline). Dali sa pokrstiť vo veku 14 a 16 rokov a zapojili sa do mládežníckej služby v zbore, ktorá vyústila k spusteniu evanjelizačnej služby v meste pod názvom „ESCAPE club“. Aktívne organizovali pravidelné stretnutia, letné a zimné tábory, koncerty a iné udalosti, ktoré si Boh používal na záchranu študentov, ktorí sa neskôr aktívne zapojili do CB zboru a prevzali mládežnícku službu.

Marián prežil povolanie do duchovnej služby a tak sa rozhodol pre štúdium teológie, po ktorej ukončení prijal pozvanie do kazateľskej služby v CB Žilina, kde vášnivo slúžil 8 rokov. Táto služba priniesla mnoho ovocia a požehnania no tento čas bol zároveň pre ich rodinu veľmi vyčerpávajúci. Preto sa spoločne rozhodli, že Marián nebude pokračovať na kazateľskej pozícií, hoci svoj zbor milujú a budú v ňom aj naďalej slúžiť. Po 6-mesačnom sabatikale spoločne na modlitbách prežili povolanie pripojiť sa do tímu, ktorý vedie TCKompas (L-tím).

Marián a Michaela sa vzali v roku 2014 a majú spolu 2 dcéry, Elisu a Emíliu.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image