Juraj a Miriam Šimočkovci

Image

Juraj a Miriam Šimočkovci


Miriam vyrástla v rodine evanjelického farára a s prácou Tréningového centra Kompas sa stretla cez účasť na konferencií KPM a organizovaní KECY táborov, no hlavne cez osobné vzťahy s misionármi, ktorí ju viedli a povzbudzovali v jej viere a charaktere. V roku 2016 sa Miriam pridala do tímu Školy pre pracovníkov s mládežou.

Juraj odovzdal svoj život Ježišovi keď mal 13 rokov a hneď sa stal aktívnym členom miestneho cirkevného zboru. Keď na jeseň 2019 dostal ponuku pridať sa do KPM tímu, musel sa rozhodnúť či odíde zo svojho stabilného zamestnania v IT firme, alebo urobí krok viery, bude používať svoje obdarovania a talenty na budovanie Božieho kráľovstva a bude Mu veriť, že sa postará o jeho rodinu. Rozhodol sa dôverovať Bohu a pridať sa do TCK tímu.

Od roku 2016 sú Juraj a Miriam manželia a odvtedy sa ich rodina rozrástla o Rubena, Dorotu a Adama.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image