Eva a Filip Sucháčovci

Image

Eva a Filip Sucháčovci


Eva sa prvýkrát stretla s TCKompas v roku 2007, keď bola jednou zo študentov v Škole pre pracovníkov s mládežou (ŠPM). Vtedy ešte ani netušila, že raz bude stáť na druhej strane – ako mentor/lektor. V ŠPM sa úplne zmenil jej pohľad na službu. Pochopila, akú nenahraditeľnú úlohu zohráva učeníctvo.
Po ukončení štúdia Masmediálnej a marketingovej komunikácie v roku 2011 začala pracovať pre TCKompas na plný úväzok. Pracovala najmä v tíme konferencie KPM, pomáhala na ŠPM a iné. Po 7 rokoch práce s mladými vnímala potrebu posilniť oblasť komunikácie TCKompas. Spolu s kreatívnym tímom sa snažia inšpirovať, trénovať a pomáhať mladým lídrom skrze médiá, zdroje a online priestor a taktiež sú podporou pre ostatné projekty v rámci TCKompas.


Momentálne Eva žije v Bratislave, kde sa aj s manželom Filipom aktívne zapojili do iniciatívy zakladania ďalšieho zboru Cirkvi bratskej pod názvom “Paradox”. V roku 2021 sa ich rodina rozrástla o dcéru Paulínu. 

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image