Image

Naše projekty realizujeme vzájomnou spoluprácou

medzi Tréningovým centrom Kompas a jednotlivými cirkevnými zbormi, inými organizáciami pracujúcimi s mládežou, školami, či miestnou samosprávou. 

Image

KPM je konferencia pre pracovníkov s mládežou, má na Slovensku už 20-ročnú tradíciu. Našou víziou je inšpirovať a pomáhať vedúcim mládeží, dorastov, skupiniek a mládežníckych služieb rôznych reformovaných cirkví v našej krajine

Viac info
Image

ŠPM je škola pre pracovníkov s mládežou. Jej zámerom je počas školského roka poskytnúť študentom neformálne vzdelávanie v oblastiach ako Systematická teológia, Stratégia Kristovej služby, Praktické zručnosti v mládežníckej službe,...

Viac info
Image

EXIT je výnimočný projekt. V spolupráci s miestnými zbormi, spoločenstvami, školami, miestnou samosprávou, lektormi, hudobnou skupinou a dobrovoľníkmi sa snaží o prevenciu mladej generácie pred nežiadúcimi vplyvmi v ich živote a tiež širiť evanjelium.

Viac info
Image

FUSION je evanjelizačný nástroj, ktorý pomáha lokálnym cirkevným spoločenstvám otvárať dvere tínedžerom hľadajúcim svoje miesto v dnešnej spoločnosti. To sa deje za pomoci hudby, rock-pop-gospelového speváckeho zboru, tanca, divadla a iných foriem umenia.

Viac info
Image

Edge má evanjelizačný charakter a miestnym zborom pomáha zasiahnuť mladých ľudí športom. Chceme vidieť, ako čoraz viac ľudí z oblasti športu spoznáva Krista ako svojho osobného Spasiteľa.

Viac info
Image

KECY je evanjelizačná misijná služba. Nie je to iba medzinárodný konverzačný tábor, ale tiež celoročná služba pre lokálne cirkevné zbory. Je to platforma na trénovanie mládežníckych skupín ako robiť relevantne evanjelizáciu, učeníctvo, viesť skupinky, a mentorovať.

Viac info
Image

Network na podporu a pomoc pre pracovníkov s mládežou. Projekt postupne rozbiehame. 

Viac info
Image

Inšpirácia pre lokálne cirkevné zbory

Viac info
Image

Pilotný deväť mesačný Univerzitný domov  zameraný na pomoc, prípravu a inšpiráciu vysokoškolákov. UTH je miesto, resp. komunita zámerného učeníckeho rastu. 

Viac info
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás

 Hostované na:

Image