Adrian a Petra Šulkovci

Image

Adrian a Petra Šulkovci


Adrian a Petra obaja pochádzajú z neveriacich rodín a svoj život odovzdali Bohu, nezávisle od seba, v dospievajúcom veku (15 a 20 rokov).

S TCKompas Petra začala spolupracovať v roku 2017 prostredníctvom programu EXIT TOUR, kde bola zapojená ako lektorka preventívneho programu o šikane.. Nadchla ju však nie len práca so študentmi na školách, ale aj služba cirkevným zborom a mládežiam. V roku 2019, po skončení vysokoškolského štúdia bola oslovená na plný úväzok slúžiť v projekte EXIT TOUR. Jej úlohou je celková koordinácia projektu EXIT TOUR (komunikácia so školami, s cirkevnými zbormi, lektormi) a v neposlednom rade realizovanie samotných preventívnych prednášok, keďže to je jej najväčšou srdcovkou.

S manželom Adrianom sa vzali v roku 2020 a presťahovali sa do Nitry, kde sú súčasťou zboru Apoštolskej cirkvi – Equippers, kde slúžia vo vedení mládeže UNLOCK. Adrianovou srdcovkou je Evanjelizácia a pridal sa k službe TCKompas v októbri 2022, kde je zapojený taktiež v projekte Exit tour. Venuje sa taktiež preventívnym prednáškam pre stredoškolákov, so zameraním na dlhovo-úverovú prevenciu.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image