Miloš a Andrea Myjavcovci

Image

Miloš Myjavec


Miloš Myjavec vzal Boha vážne keď mal 13 rokov a rozhodol sa dať pokrstiť na znak toho, že Ježiš je zodpovedný za Jeho život. Aj preto sa nebál investovať do služby v miestnom zbore ktorá bola priamým vyjadrením jeho viery. Bol súčasťou tímu, ktorý sa venoval službe mladým ľuďom na II. stupni základnej školy, ktorá okrem stretnutí dorastu zahŕňala aj evanjelizačnú službu v meste pod názvom: „ESCAPEclub“. Jeho vzťah k Bohu a vzťah k hudbe sa už viac ako 10 rokov plynulo prepájajú v službe chválo-spevovej skupiny, s ktorou slúžia aj v iných zboroch a na konferenciách.

Do kontaktu s TCKompas sa dostal už počas tínedžerských rokov, keď bol súčasťou tímu organizujúceho KECY tábory, vďaka ktorým niekoľko študentov spoznalo Krista a prišlo do lokálneho zboru, ktorého sú naďalej súčasťou a sú aktívne zapojení do služby. Svoje obdarovanie v technickej oblasti (zvuk, projekcia, foto a video) využíval počas pravidelných konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM), ako aj počas projektov EXIT tour v Žiline.

Jeho túžbou je aby mladí ľudia mohli (s)poznať Ježiša a aj preto sa pridal do organizácie TCK, kde je súčasťou EXIT tour a C-tímu. Momentálne býva a slúži v Žiline.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image