Jany a Lenka Šimočkovci

Image

Jany a Lenka Šimočkovci


Jany žije aktívnu vieru od svojich 16 rokov. Boh pracoval na jeho srdci a neskôr začal pracovať s mládežou. O 2 roky neskôr, sa Jany pripojil do tímu, kde pomáhal organizovať prvý anglický tábor v Prešove. V roku 2006 sa Jany stal vedúcim týchto evanjelizačných anglických táborov a tiež
stredoškolskej služby. Počas nasledujúcich 4 rokoch viedol a staral sa o jeho tím s cieľom získavať študentov pre Krista, predtým než odovzdal službu iným. V septembri 2010 sa presťahoval do Žiliny, kde sa zapojil do organizácie TCKompas na plný úväzok. V minulosti viedol projektu KECY a
bol aj jedným z lektorov a mentorov v ŠPM. Momentálne sa venuje regionálnej službe, kde trénuje a vystrojuje vedúcich v okolitých zboroch. Pomáha s projektom EXIT Tour a s projektom KPM v oblasti vedenia dobrovoľníkov. Jany je aktívne zapojený v evanjelickom zbore v Žiline, kde
učeníkuje mladých a stará sa o rozvoj misie. Má rád šport a vychutnáva si vzťahu s jeho manželkou Lenkou a deťmi (Šimon a Rebeka).

Lenka pochádza z tradičnej kresťanskej rodiny. Raz ju spolužiačka pozvala na mládežnícky tábor a neskôr do skupinky. Po nejakom čase Lenka začala svoj osobný vzťah s Bohom a postupne duchovne rástla. Onedlho začala slúžiť a stala sa súčasťou dorastového tímu v Prešove. Po svadbe
sa presťahovala do Žiliny, kde sa zapojila do TCKompas v roku 2014. Lenka videla projekt EXIT Tour a bola zapojená aj do iných projektov. Momentálne je na materskej dovolenke. Takisto slúži v evanjelickom zbore v Žiline, kde učeníkuje mladých. Má rada prírodu, turistiku, fotografovanie,
tvorivé dielne, ale hlavne svojho manžela a deti.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image