Barbora Benešová

Image

Barbora Benešová


Baška sa rozhodla vedome nasledovať Pána Ježiša ako 13-ročná na zborovom dorastovom tábore. Hospodin jej začal dávať na srdce tínedžerov v jej meste, a preto začala slúžiť na doraste a mládeži a v roku 2020 sa stala vedúcou evanjelizačných anglických táborov v jej lokálnom zbore ECAV Košice.

Po prvýkrát sa Baška stretla s prácou TCKompas prostredníctvom konferencie KPM a potom najmä cez Školu pre pracovníkov s mládežou, ktorú absolvovala a kde sa neskôr stala stážistkou. Vždy túžila investovať do mládežníckych vedúcich a čakala na to, čo má Pán Boh pripravené. V roku 2020 dostala ponuku pracovať na portáli pointonline.sk, kde môžu mládežnícki pracovníci nájsť zdroje, nápady a materiály pre svoju službu. Popri práci na webstránke pôsobí aj v projekte KPM.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image