Peter a Barbora Linkeschovci

Image

Peter a Barbora Linkeschovci


Peťo odovzdal svoj život Pánu Bohu na zborovom výlete pre tínedžerov, keď mal 10 rokov. Od päťnástich rokov slúžil na doraste (stretnutia pre 10-15 ročných), neskôr na KECY campoch (anglické tábory). Teraz sa venuje mladým ľuďom na Reštarte, stretnutiach mládeže v Košiciach. Keď mal 19 rokov prekonal vážnu cievnu mozgovú príhodu. Doktori, no hlavne Pán Boh, mu zachránili život a práve preto chce rozprávať svoj príbeh a priniesť ľuďom povzbudenie a nádej.

Prvý kontakt s organizáciou TCKompas získal vďaka účasti na konferencii KPM, potom pri organizovaní KECY campu vo svojom zbore a najintenzívnejšie počas štúdia v ŠPM (Škola pre pracovníkov s mládežou). Peťove srdce horí pre Ježiša a túži slúžiť Jemu a ľuďom okolo, ktorí ešte nepoznajú Pravdu. V roku 2019 dostal príležitosť pracovať v TCK na plný úväzok a byť súčasťou C-tímu. Jeho úlohou je vedenie C-tímu a grafika pre TCKompas.

Peťo a Barbi sa vzali v roku 2021. Barbi je lekárka.

 
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image