Image

Škola pre pracovníkov s mládežou (ŠPM)

Ako tréningové centrum už vyše 20 rokov vytvárame projekty a programy, ktoré majú jeden jasný cieľ - pomáhať pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.

Škola pre pracovníkov s mládežou poskytuje neformálne vzdelanie na obdobie jedného školského roka, kde študent počas svojho štúdia absolvuje predmety, ktoré sú zamerané na biblické vzdelávanie, budovanie charakteru, učeníctvo a praktickú službu v miestnom cirkevnom zbore. Počas celého štúdia má tiež každý študent svojho mentora, ktorý ho povzbudzuje, inšpiruje a pomáha v jeho službe na ešte intenzívnejšej úrovni. Okrem toho každý študent absolvuje víkendy, ktoré sú tak  trochu špeciálnejšie - jesenná pracovno-misijná cesta a jarné dobrovoľníctvo na Konferencii pre pracovníkov s mládežou.

Viac informácii nájdete v záložke "Pre uchádzačov o štúdium".

Študenti 2023/24
Adoptuj si študenta
Pre uchádzačov o štúdium
Absolventi
Kampaň 100x10

Sledujte novinky

Odoberať newsletterImage

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image