Image

Škola pre pracovníkov s mládežou (ŠPM)

Ako tréningové centrum už vyše 20 rokov vytvárame projekty a programy, ktoré majú jeden jasný cieľ - vychovať ďalšiu generáciu nasledovníkov Krista v cirkvi.

Škola pre pracovníkov s mládežou poskytuje neformálne vzdelanie na obdobie jedného školského roka, kde študent počas svojho štúdia absolvuje 7 predmetov - Budovanie charakteru, Systematickú teológiu, Históriu izraelského národa, Štúdium Biblie, Žiť ako On, Praktické zručnosti v mládežníckej službe a Chodenie s Bohom. Počas celého štúdia má tiež každý študent svojho mentora (jeden z členov TCK), ktorý ho povzbudzuje a usmerňuje v jeho službe na ešte intenzívnejšej úrovni. Okrem toho každý študent absolvuje 3 víkendy, ktoré sú tak trošku špeciálnejšie - jesenná pracovná cesta na Slovensku, zimný tréningový víkend s jeho tímom a jarné dobrovoľníctvo na Konferencií pre pracovníkov s mládežou.

Pre uchádzačov o štúdium
Adoptuj si študenta
Absolventi
Kampaň 100x10

Sledujte novinky: 
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás

 Hostované na: