Image

Adoptuj si študenta


Zo skúsenosti vieme, že ŠPM nielenže povzbudzuje študenta k osobnému rastu, ale predovšetkým poskytuje potrebný tréning v práci s mládežou a vystrojuje ho do služby v miestnom zbore. V každom našom študentovi vidíme veľký potenciál a veľmi sa tešíme, že môžeme zažívať ich rast a zapálené srdcia pre Božie kráľovstvo.

Toto štúdium by však nebolo možné bez ochotných darcov a modlitebníkov. Celkové náklady na jedného študenta tvoria cca 700 eur ročne. Každý študent, poprípade jeho zbor, si hradí z tejto čiastky 200 eur. Na pokrytie zvyšných nákladov hľadáme aspoň 10 darcov na 1 študenta, ktorí ho podporia ľubovoľnou čiastkou. Počas celého roka budú študenti stáť pred mnohými výzvami vo svojom štúdiu a práve tieto udalosti budú predmetom modlitebných podnetov.

Veríme, že obe tieto potreby - finančné a modlitebné, môžu byť naplnené prostredníctvom projektu “Adoptuj si študenta.” Chceli by ste sa zapojiť do tohto projektu?

Vaša finančná podpora by bola použitá na potrebnú literatúru pre študenta, tlač štúdijných materiálov, ubytovanie a stravu počas celého školského roka vrátane pracovnej cesty a tréningového víkendu tímov.

Ako postupovať? 

V prípade, že by ste študenta radi podporili modlitebne, napíšte nám prosím na spm@tckompas.sk Pravidelne pred každým vyučujúcim víkendom Vám zašleme aktuálne modlitebné podnety a študentov mentor Vás počas štúdia 2 krát informuje o jeho raste.

V prípade, že by ste študenta radi podporili finančne, môžete tak urobiť pomocou týchto údajov: 
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040
VS: Variabilné číslo študenta. 
Poznámka: Meno darcu
V prípade, že uvediete VS 1500, vedenie ŠPM rozhodne, ktorého študenta Vašou čiastkou podporí.

Koho si môžete adoptovať? 
Spoznajte našich študentov ročníka 2020/21 a použite príslušný Variabilný symbol podľa mena študenta.

Spoznajte študentov 2020/21
O ŠPM
Pre uchádzačov o štúdium
Absolventi
Kampaň 100x10

Anna Bechná (VS: 1501)
Zuzana Belancová (VS: 1502)
Martin Benčík (VS: 1503)
Soňa Bodnárová (VS: 1504)
Kristína Buchelová (VS: 1505)
Miriam Doľacká (VS: 1506)
Karolína Drábeková (VS: 1507)
Adam Ďuračka (VS: 1508)
Sabína Gallová (VS: 1509)

Dávid Greksa (VS: 1510)
Matej Hajduk (VS: 1511)
Lucia Ivanová (VS: 1512)
Michaela Kolesárová (VS: 1513)
Ester Magyarová (VS: 1514)
Andrea Majchráková (VS: 1515)
Jakub Poloha (VS: 1516)
Slavomír Sabol (VS: 1517)
Noemi Vařáková (VS: 1518)

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image