Image

Absolventi


Začiatky Školy pre pracovníkov siahajú do roku 2002. Odvtedy samozrejme prešla mnohými zmenami, no zámer ostal rovnaký - trénovať, inšpirovať a pomáhať mládežníckym vedúcim. Od roku 2002 až po rok 2019 prešlo ŠPM 198 študentov. Je pre nás veľkým privilégiom byť súčasťou toľkých príbehov.


Ročník 2018/2019
Adam Baštrnák
Jozef Budaj
Miriam Čierna
Dorota Drábeková
Katarína Hegedušová
Noema Henželová
Šimon Kolesár
Anna Kušnírová
Peter Benjamín Linkesch
Adrián Marušák
Dalibor Mattoš
Miriam Mattošová
Ráchel Orvošová
Ľubica Plachtinská
Lýdia Plevová
Nikoleta Sabolová
Tomáš Socha
Natália Štofanová
Šimon Valovič
Štefánia Vravcová
Roman Zaťko

Ročník 2017/2018
Samuel Ďuračka
Diana Chvojková
Michal Kažík
Miroslav Kolenkáš
Ivana Máthéová
Linda Minaričová
Patrik Oberuč
Dana Okoličányová
Miroslava Pavlusová
Timotej Slávik
Jakub Šajben
Michaela Šramová
Tomáš Večerík

 

Ročník  2016/2017
Mark Jozef Abrman
Barbora Benešová
Soňa Čásárová
Gavin Chase
Tabita Sara Elijaš
Samuel Foľta
Danica Havrillová
Debora Anna Javorová
Natália Klementová
Marek Linkesch
Monika Macejová
Kristína Matúšková
Zuzana Minarechová
Adam Rajčan
Benjamín Šramo


Ročník 2015/2016
Radomila Bučková
Alžbeta Červeňanská
Samuel Červeňanský
Martina Červočová
Timotej Hollý
 Barbora Kolárová
Ivana Kožlejová
Tomáš Marton
Timotej Pap
Nikol Pašková
Zuzka Pekařová
Simona Sabová
Slavomír Socha
Matej Synak
Sára Šimková
Juraj Šimočko
Anna Valkučáková

Ročník 2013/2014
Andrea Gajdošová
Miroslav Hrivnak
Michaela Hrubová
Zuzana Jenčová
Hanka Kocúrová
Marek Kožlej
Katarína Leláková
Zuzana Lengyelová
Miriam Linkeschová
Lenka Liptáková
Marianka Olejárová
Michal Pončák
Ján Prištiak
Kika Uhrínová
Pavol Valovič

Ročník 2011/2012
Ballová Zuzana
Berekszászi Dalibor
Brenkusová Ladislava
Géciová Marika
Hasičová Slavomíra
Kajňak Ondrej
Marcinčák Marek
Melicherčíková Marta
Meliško Michal
Motýľ Dávid
Rozkochová Lenka
Schader Jakub
Schader Dávid
Vahalcová Martina

 O ŠPM
Pre uchádzačov o štúdium
Adoptuj si študenta
Kampaň 100x10


Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image