Image

Pre uchádzačov


Do Školy pre pracovníkov s mládežou sa môžeš prihlásiť, ak:

- si pracovník s mládežou alebo dorastom,
- máš viac ako 18 rokov,
- chceš rásť vo svojom vzťahu s Bohom a v zručnostiach vedúceho.


Ako sa môžeš prihlásiť?

Záväznú prihlášku je potrebné poslať do konca mája (1. kolo) alebo do konca júla (2. kolo) 2020 na adresu TCKompas alebo mailom na denisa.harcarova@tckompas.sk.

Prihláška
Všeobecné očakávania od študentov

Predmety

História izraelského národa
Štúdium Biblie
Žiť ako On
Budovanie charakteru
Praktické zručnosti
Chodenie s Bohom
Systematická teológia - Bibliológia, Paterológia, Kristológia, Pneumatológia, Soteriológia, Ekleziológia, Eschatológia


Rozvrh 2020/21:


ŠPM 1. stretnutie:
18. - 20. september 2020
ŠPM 2. stretnutie:
15. - 18. október 2020 (Pracovná cesta)
ŠPM 3. stretnutie: 
4. - 6. december 2020
ŠPM 4. stretnutie:
15. - 17. január 2021
Tréningový víkend tímov:
5. - 6. február 2021
ŠPM 6. stretnutie:
5. - 7. marec 2021
Konferencia pre pracovníkov s mládežou: 
25. - 28. marec 2021
ŠPM 7. stretnutie: 
30. apríl - 2. máj 2021
Slávnostné ukončenie ŠPM: 
10. - 13. jún 2021

O ŠPM
Adoptuj si študenta
Absolventi
Kampaň 100x10

Čo o ŠPM povedali absolventi


„Pán Boh ma prostredníctvom ŠPM veľa naučil. Zo všetkého najviac mi ukazoval, že pracovať s mladými vôbec nemusí byť „žmýkačka“, pokiaľ neustále hľadíme na Neho. Keď Ho nestrácame z dohľadu, zistíme, že tá služba vlastne ani trochu nie je o nás alebo o našich schopnostiach, ale o Tom, ktorý nás do nej povolal.“
Zuzka, ECAV Petržalka (študentka 2015/2016)


„ŠPM mi pomohlo porozumieť stratégii Kristovej služby a podporilo ma začať novú službu v našom zbore. ŠPM pre mňa bolo a je veľmi kvalitnou investíciou.“
Timotej, CB Stará Turá (študent 2015/2016)


„Bol to pre mňa vzácny rok v mnohých oblastiach, ale asi najväčší dopad na mňa mali vzťahy s mojimi spolužiakmi a mentormi, navzájom sme si mohli byť povzbudením a inšpiráciou v službe v našich zboroch.“
Simona, KZ Trenčín (študentka 2015/2016)Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás

 Hostované na: