Image

Pre uchádzačov


ŠPM extra

V školskom roku 2021/22 otvárame ŠPM extra, ktoré bude zamerané na vedúcich tímov alebo služieb, prípradne na tých, ktorí sa na takúto rolu pripravujú. V tomto roku sa budeme zameriavať viac na výzvy, ktorým musí čeliť vedúci tímu, zručnosti, ktoré s touto rolou prichádzajú a taktiež budeme mať dva tréningové víkendy pre celý tím. Našou túžbou je inšpirovať, trénovať a pomáhať a to budeme robiť aj cez ŠPM extra 2021/22. ŠPM extra je otvorené aj pre doterajších absolventov ŠPM, keďže prinášame úplne nové sylaby predmetov. Budeme sa zameriavať na to, ako viesť ľudí, ako porozumieť tomu, kde sa služba nachádza a ako ju posunúť ďalej. Pôjdeme hlbšie do štúdia Biblie a budeme sa trénovať v tom, ako byť dobrým učiteľom a pastierom. 

Do Školy pre pracovníkov s mládežou sa môžeš prihlásiť, ak:

- si vedúci tímu alebo služby alebo sa na takúto rolu pripravuješ
- chceš rásť vo svojom vzťahu s Bohom a v zručnostiach vedúceho


Ako sa môžeš prihlásiť?

Záväznú prihlášku je potrebné poslať do konca mája (1. kolo) alebo do konca júna (2. kolo) 2021 na adresu TCKompas alebo mailom na denisa.harcarova@tckompas.sk.

Prihláška
Všeobecné očakávania od študentov

Rozvrh 2021/22:


ŠPM 1. stretnutie:
17. – 19. september 2021
ŠPM 2. stretnutie:
14. – 17. október 2021 (Pracovná cesta)
ŠPM 3. stretnutie: 
3. – 5. december 2021
ŠPM 4. stretnutie:
14. – 16. január 2022
Tréningový víkend tímov 1:
11. – 12. február 2022
ŠPM 6. stretnutie (online):
4. – 6. marec 2022
Konferencia pre pracovníkov s mládežou: 
24. – 27. marec 2022
ŠPM 7. stretnutie: 
29.apríl – 1. máj 2022
Tréningový víkend tímov 2:
20. – 21. máj 2022
Slávnostné ukončenie ŠPM: 
9. – 12. jún 2022

O ŠPM
Adoptuj si študenta
Absolventi
Kampaň 100x10

Čo o ŠPM povedali absolventi


„Pán Boh ma prostredníctvom ŠPM veľa naučil. Zo všetkého najviac mi ukazoval, že pracovať s mladými vôbec nemusí byť „žmýkačka“, pokiaľ neustále hľadíme na Neho. Keď Ho nestrácame z dohľadu, zistíme, že tá služba vlastne ani trochu nie je o nás alebo o našich schopnostiach, ale o Tom, ktorý nás do nej povolal.“
Zuzka, ECAV Petržalka (študentka 2015/2016)


,,Škola pre pracovníkov s mládežou mi dala úplne iný obraz Krista. Kto je a čo všetko sa dá robiť pre Jeho kráľovstvo. Odkedy som tam chodila, začala som Mu slúžiť s väčším odhodlaním a vidím v tom Božie požehnanie a vedenie."
Miriam, AC Rožňava (študent 2018/2019)


„Bol to pre mňa vzácny rok v mnohých oblastiach, ale asi najväčší dopad na mňa mali vzťahy s mojimi spolužiakmi a mentormi, navzájom sme si mohli byť povzbudením a inšpiráciou v službe v našich zboroch.“
Simona, KZ Trenčín (študentka 2015/2016)Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image