Image

Stratégia

Našu misiu napĺňame zakladaním Treehouse-ov v univerzitných mestách na Slovensku.

Našu misiu napĺňame tým, že naši vysokoškoláci duchovne dospievajú a prinášajú ovocie podľa vzoru Kristovej služby učeníctva po dobu 1-3 rokov. 

Našu misiu napĺňame uistením, že nasledovníci Krista, ktorí vedú jednotlivé Treehouse-y aktívne pestujú svoje duchovné, fyzické a emocionálne zdravie v ich osobnom, manželskom a rodinnom živote (podľa špecifickej situácie), a že sa naďalej osobne duchovne rozvíjajú.

Našu misiu napĺňame uistením, že naši študenti majú zámerný a živý vzťah s ich cirkevným zborom, ktorý je zaviazaný im a ich duchovnému rastu cez túto skúsenosť.

Hodnoty

Odvážna viera - Budeme spolu žiť a veriť, že pre Boha nie je nič príliš náročné.

Hlboká poctivosť - Budeme spolu žiť, budeme zraniteľní, autentickí a úprimní o našich osobných životoch, o ťažkých a temných zápasoch ako aj o radostných víťazstvách. 

Dynamická komunita - Budeme spolu žiť a hovoriť spolu v milosti a pravde. Odmietame ohováranie a/alebo emocionálny útlak, budeme sa rozprávať otvorene a priamo o akýchkoľvek negatívnych pocitoch alebo podozreniach, ktoré voči sebe budeme mať. Ceníme si naše vzťahy a zmierenie viac ako prechovávanie nenávisti alebo túžbu po osobnej spravodlivosti. Budeme sa učiť radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi.

Excelentnosť oslavujúca Boha - Budeme spolu žiť so zámerom osláviť Boha Otca, Syna a Ducha v našich osobných životoch aj v našej komunite.

Zmocňovanie (Indigenous Empowerment) - Budeme spolu žiť, povzbudzovať sa a podnecovať navzájom k zámernému šíreniu Krista, ktorý žije v nás. 

Očakávania a cena pre záujemcov
Často kladené otázky
Prihláška
Viac informácií
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image