Image

University Treehouse

Takmer dve tretiny 18-29 ročných (z USA) ktorí vyrastali v cirkvi uviedli, že ako vysokoškoláci sa stiahli z angažovania sa v cirkvi, v ktorej ako tínedžeri alebo ako deti boli predtým aktívni. 

Ježišov model učeníctva bol životom v komunite so svojimi mladými učeníkmi. Vysielal ich, aby boli svetlom a soľou vo svete a kdekoľvek strávili večer, zdieľali sa o tom, čo sa udialo počas dňa. Modlili sa spolu, jedli, smiali sa, plakali spolu, spievali, boli vo vzájomnom spoločenstve. Počas univerzitného štúdia je ľahké prísť o takýto spôsob života, ak sa nerozhodneš robiť kroky k zámernému učeníckemu životnému štýlu. 

Tento školský rok v Bratislave, od septembra 2021 otvárame prvý, pilotný deväť mesačný Univerzitný domov  (ďalej len UTH - University TreeHouse) zameraný na pomoc, prípravu a inšpiráciu štyroch vysokoškoláčiek na ich ceste života s Kristom. UTH je miesto, resp. komunita zámerného učeníckeho rastu. Budú ju viesť zrelí kresťania v partnerstve s cirkevným zborom študentiek. Cieľom je hlbšie porozumenie Kristovho učeníctva.  

Očakávania a cena pre záujemcov
Často kladené otázky
Prihláška
Viac informácií

Vízia a poslanie

Našou víziou je vidieť vitálnu sieť domovov v univerzitných mestách, kde študenti žijú v komunite učeníckych vzťahoch, spolupracujúcimi s miestnymi cirkevnými zbormi.

Našim poslaním je vystrojovať vysokoškolákov, aby činili učeníkov, žijúc v zdravej komunite
a v zámerných učeníckych vzťahoch so zrelými nasledovníkmi Krista.


Stratégia a hodnoty
Image

Zážitok

UTH je viac než len zážitok alebo program. Študentky budú mentorované (1x za dva týždne) jeden na jedného. Raz za týždeň budeme spolu v komunite študentov diskutovať vybrané Biblické pasáže, TCK a iné materiály - GRO 1-5, Core… za účelom objavenia ich duchovného obdarovania, či lepšieho poznania Boha Otca.  

Študenti budú do nejakej miery zaangažovaní v službe v ich cirkevných zboroch počas víkendov (ak bude možné cestovať) alebo v mládežníckej službe v meste ich štúdia. Budeme ich povzbudzovať k rastu v oblastiach zdravých duchovných aj telesných disciplín (čítanie Písma, modlitba, pravidelné cvičenie) ako aj v praktických zručnostiach ako dobre interagovať a vychádzať s ľuďmi.


Naši mentori UTH

Náš prvý, pilotný UTH bude v dome Marka a Amy Chase v Bratislave 2 - v Podunajských Biskupiciach. Obaja sú z USA z Koloráda a na Slovensku žijú a slúžia prostredníctvom TCK takmer 10 rokov. Sú svoji 32 rokov, majú 4 dospelé deti a dve vnúčatá. Predtým ako sa presťahovali na Slovensko slúžili spoločne 22 rokov pastoráciou a službou vedenia chvál.

Od roku 2018 sú tzv. “empty nest” (prázdne hniezdo = bez detí v dome), ale necítia sa na to, že by ich Pán Boh povolal k životu s “prázdnym hniezdom”. Povolal ich k tomu, aby otvorili svoj dom a investovali svoje životy k zámernému mentoringu vysokoškolských študentov, ktorých túžbou je rásť v učeníctve. Ich snom je tak isto inšpirovať iných zrelých kresťanov k tomu, aby otvorili svoje domovy a mentorovali vysokoškolákov týmto unikátnym spôsobom.


Image
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image