The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

5. Medzi prácou a oddychom

(výkaz prace, selah webstranka, náhradné voľno, dovolenky, retreaty, Izrael, JV Fall, day of solitude, profesionálny rozvoj, exekutívny rozvoj)

Dovolenka

Dovolenka musí byť požiadaná a schválena uplinkom v ORANGE HRM. Dlhodobá dovolenka (týždeň a viac) min 1 mesiac dopredu. Dovolenku si môžeš spätne vybrať max. rok dozadu. Ak nemáš schválenú dovolenku pred jej nástupom, považuje sa to za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

Krátkodobá dovolenka musí byť 1-3 dni dopredu oznámená, resp. dohodnutá s  uplinkom.

Pre misionárov z 2hej kultúry, cesty do US (home assignment dovolenky…) sú dohadované a odsúhlasované s príslušným uplinkom.

Začiatok pracovného roka je zvyčajne 2. septembra, resp. vždy po prvom školskom dni v novom školskom roku.

Náhradné voľno – Počas školského roka sa vyberá nasledujúci týždeň hneď po akcií, najlepšie v pondelok, pokiaľ nie je dohodnuté s uplinkom inak. Nemôže sa zbierať a potom využiť v rámci dovolenky. V letnej sezóne je malá výnimka,  môžeš  si vybrať náhradné voľno v auguste, ak na to v júli nie je priestor. Počas náhradného voľna by si mal byť telefonicky dostupný pre kolegov, a v prípade výnimočnej potreby, mať aj kapacitu riešiť urgentné emaily.

Day of solitude – je v rámci popisu práce, je to 1deň/štvrťrok. Treba to uplinkom odkontrolovať, napísať uplinku pred day of solitude, a aj potom vyhodnotiť.

Dovolenky pre 2nd culture:

 • Time off, Leave of Absence, Sabbatical policies
 • Holidays – there are around 11 holidays per year and should be decided by each national organizations
 • Vacation – 20 days per year, an addl 5 days after reaching the age of 33 years
 • Home assignment – this is engagement back to supporters in the home country. It is not vacation, although vacation can be taken during a home assignment.

§  Staff get 1 month for each year served and they are eligible after 2 years. And it must be taken every three years.

Leave of absence

 • Medical – 12 days paid absence for sign leave
 • Bereavement (death of a family member) – 5 days allotted, but more can be requested
 • Victims of abuse
 • Duty – Jury, Witness, Voting
 • Crisis – burnout, marriage, depression, etc.
 • Educational – unpaid leave to do an extended education stretch (9 months, etc.)

Professional development

1 week every year, eligible after 2 years, 4 weeks is the most that can be taken at one time 

Executive development

 • Eligible for 1st executive development after 7 years in JV ministry (or 5 years in an executive role). Eligible every 5 years after that.
 • 8 to 12 weeks
 • For country leaders and international executive
 • Must commit to additional 2 years of service after the executive development
 • Must commit to additional 1 year of service after the professional development

Pracovníkom TCK ponúkame možnosť ísť do Selah (chata JV určená na zotavenie…) a  na JV konferencie (hradené z príslušných stredísk).

JV Fall a TCK retreat sú povinné pre pracovníkov, ktorí sú misionármi JV, ak nie je pre nich udelená výnimka (pracovníci pracujúci výlučne pre office…). 

Izrael – túžime, aby postupne každý pracovník TCK mal možnosť ísť do Izraela. Náklady sú hradené z osobných stredísk. Kritériá, podľa ktorých sa vyberú konkrétni ľudia, a to rozhoduje Ltím resp. Xtím.

Zborové tábory spojený s mládežníckou službou – 1 tábor (za rok) môžeš absolvovať a nemusíš si vziať dovolenku, na ďalší tábor si musíš brať dovolenku. Musí to byť však odsúhlasené príslušným uplinkom. 

Každý pracovník si vedie výkaz práce, pokiaľ nie je stanovené inak.

Previous 4. Praktické fungovanie TCKompas
Next 6. Firemné údaje TCKompas
Table of Contents