The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

6. Firemné údaje TCKompas

Fakturačné údaje

Tréningové centrum Kompas, združenie
V.Spanyola 1736/37
010 01 Žilina

IČO: 31781268
IČDPH:  SK2020991170
DIČ: 2020991170

Bankové účty 

Primárny účet (fundraising, platby)
Tatra banka 
269 936 0008 /1100
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008
bežný úč.generalny

Sekundárny účet (ak by primárny z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval)
FIO banka
2000150040 / 8330
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040
bežný účet

Účet pre platby z ČR

FIO  do ČR 
2000150040 / 2010
bežný účet ČR

Telefonický kontakt

Pevná linka: +421 41 723 45 36
Mobil: +421 911 723 453

Previous 5. Medzi prácou a oddychom
Next 7. Dokumenty
Table of Contents