The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

2. MPD Travel Grant

Jedným zo spôsobov ako hradiť náklady spojené s cestou je možnosť požiadať o MPD travel grant od našej partnerskej organizácie JV. Travel grant je vo výške 750$ na osobu.
O grant môže požiadať aj manžel/manželka daného pracovníka, ak sa nachádza v JV zaradení lane 1 a lane 2 s tým, že si celým procesom žiadosti a splnenia podmienok musí prejsť aj on/ona.

Proces je nasledovný:
1. po rozhovore s uplinkom, a prejdením si procesu vydania súhlasu na zahraničnú pracovnú cestu, osloví MPD kouča;
2. ten (ako spojovateľ medzi TCK a JV) oficiálne spustí žiadosť o grant;
3. pracovník TCK a MPD kouč si dohodnú plán stretávania a práce, aby sa splnili podmienky (!!! splnením podmienok sa človek kvalifikuje k tomu, aby získal grant. Ale konečné schválenie dáva darcovská strana, teda JV);
4. po schválení je suma 750$ pripísaná na americké stredisko pracovníka

Čo očakávať?

  • podmienky sú úzko napojené na celkový MPD proces v krajine/celého JV (potreba prejsť si SRS tréningom, knihou “The God Ask”, tréningom v oslovovaní,…)
  • základné oblasti: MPD zručnosti, základne MPD požiadavky v spojitosti s pracovnou pozíciou, SOLA, logistika cesty
  • dĺžka procesu závisí práve od spomínaných zručností, zväčša od 1-3 mesiacov
  • pracuje sa prostredníctvom platformy basecamp, kde pracovník TCK vidí “to do list”, pridáva itinerár, komunikuje s JV koordinátormi a slvoenským koučom
Previous 1. Proces a príprava pred cestou
Table of Contents