The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

1. Prezentácia

Pri prezentovaní služby odporúčame využiť materiál predpripravený Ctímom.
Prvé strany/slidy prezentácie sú rovnaké – informácie a predstavenie TCKompas služby ako celku.
Druhú časť potrebuješ upraviť podľa seba – tvoja rola, tvoje fotky v službe.
Ak máš otázky, alebo potrebuješ pomôcť s dorobením prezentácie, kontkaktuj vedúceho C-tímu.

Print verzia
Powerpoint verzia

Next 2. Mailchimp templates
Table of Contents