Image

Point

Point je nový projekt, ktorý postupne rozbiehame. Má to byť network na podporu a pomoc pre pracovníkov s mládežou. Po - máhať, In - špirovať, T - rénovať

Momentálne Point funguje v dvoch úrovniach:

1. Point ako celoročný mentoringový program  - prebieha osobne na dvoch tréningových víkendoch a skrze pravidelné stretnutia mentora so študentom. 

2. Pointonline.sk - je webová stránka plná inšpirácií, nástrojov a materiálov pre mládežnícku službu a rast jednolivých lídrov. 

pointonline.sk
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image