Image

Point online

Pointonline.sk je webová stránka plná inšpirácií, nástrojov a materiálov pre mládežnícku službu a rast jednolivých lídrov.
Cieľom je Po - máhať, In - špirovať, T - rénovať. Jednoducho PO-IN-T.

Na webe sú nápady na štúdium Biblie pre skupinky, témy, chvály a hry na mládeže a výlety, ale aj inšpiratívne články o učeníctve, vedení tímu či osobnom raste, všetkom v slovenskom jazyku.

Popri webstránke sa téme vedenia a učeníctva venujeme aj v podcaste POINT online.

pointonline.sk
podcast POINTONLINE
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image