Image

Point

Pointonline.sk is a website full of inspiration, tools and materials for youth ministry and the growth of individual leaders. The goal is to help, inspire, train.

The website contains ideas for Bible studies groups, talks, worship materials and games for youth group gatherings or camps, as well as inspiring articles about discipleship, team work, leadership and personal growth, all in Slovak language.

In addition to the website, we also talk deeper about the topic of leadership and discipleship in the POINT online podcast.

pointonline.sk
podcast POINTONLINE
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image