The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

MPD Care Plan – plán starostlivosti

Keďže MPD je nielen o získavaní, ale aj starostlivosti o podporovateľov v službe, každý pracovník TCK si vytvára svoj vlastný PLÁN, ktorý prekonzultuje so svojím uplinkom a MPD koučom.

Pre inšpiráciu:

Table of Contents