The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

2. Zamestanec vs. misionár

Sme pracovníkmi a zároveň aj misionármi.

Spôsob ako pracujeme sa prejavuje v týchto hodnotách:

Závislosť na Bohu: Túžime po tom, aby sme boli známi svojou závislosťou na Hospodinovi. Usilujeme sa o živý vzťah s Bohom, poslušnosť voči Jeho slovu a Jeho vedeniu, ďalej o modlitebnú závislosť a Jeho slávu.

Láska prejavená v milosti a pravde: Túžime byť voči sebe pravdiví, otvorení a transparentní. Veríme, že pravda o našej službe, ako aj o nás samotných nám pomáha v porozumení toho, kým sme pred Bohom a zároveň nás vedie v pokore k hľadaniu Jeho vykúpenia a milosti. Veríme, že tak, ako Ježiš bol milostivý voči ľuďom, ktorí zhrešili, zlyhali, tak isto aj my potrebujeme uplatňovať Jeho milosť voči sebe navzájom, ako aj voči iným ľuďom.

Výnimočné osobné nasadenie (ide o srdce): Veríme, že najefektivnejší pracovníci sú tí, ktorí majú pri svojej práci, vo všetkom čo robia aj svoje srdce. Nevykonávajú svoju prácu ako povinnosť, ale viac ako svoje poslanie.

Napredovanie: Veríme, že tak ako vzťah s Bohom, tak isto aj náš osobný rast má byť niečo, čo sa rozvíja, napreduje, rastie. Sme otvorení voči všetkým otázkam a výzvam, ktoré povzbudzujú náš profesionálny rast ako aj náš vzťah s Bohom.

Vernosť / čestnosť: Chceli by sme byť známi svojou integritou, pokorou, nádejou, dôveryhodnosťou, spoľahlivosťou, čistotou nášho charakteru, radosťou a vernosťou vo veciach, ktoré nám boli zverené.

Prakticky to znamená:

  • Sme aktívnou súčasťou lokálneho zboru
  • Činíme učeníkov
  • Žijeme to, čo učíme
  • Náš postoj k iným projektom je žehnajúci a pomahajúci, nikdy nie konkurenčný – pracujeme predsa na tej istej žatve
  • Pracujeme cez víkendy, sviatky, prázdniny – lebo budujeme Kráľovstvo (vieme však aj, že oddych je dôležitý), práca nie je našou modlou, ani identitou
  • Robíme supportraising – učí nás to viere a závislosti na Pánu Bohu a Jeho starostlivosti
  • Máme dvoch šéfov – Hospodina a pozemského vedúceho
  • Bude ťa to niečo stáť. Nevybrali sme si túto prácu, lebo to bola ľahšia cesta. Máme povolanie od Pána Boha (1.Kor. 9,19-23, Židom 11).
Previous 1. TCK – vízia, poslanie, hodnoty
Next 3. Online záležitosti
Table of Contents