Image

Konferencia pracovníkov
s mládežou (KPM)

KPM je konferencia pre pracovníkov s mládežou, na Slovensku má vyše 25-ročnú tradíciu. Našou víziou je inšpirovať a pomáhať vedúcim mládeží, dorastov, skupiniek a mládežníckych služieb rôznych reformovaných cirkví v našej krajine. Počas 4 dní sa stretáva viac ako 600 mladých ľudí, vedúcich, ktorí sa chcú učiť a potom vrátiť naspäť domov do svojho zboru a verne slúžiť ďalej. KPM je 70 hodín spoločenstva, seminárov, hlavných programov, uctievania, Božieho slova, nápadov, času s priateľmi, mentormi, spolubojovníkmi.


Najbližšie KPM bude 18. - 21. apríla 2024.

Sledujte novinky: 

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image