Image

Kecy - anglické letné tábory

Nie je nič lepšie, ako vidieť, keď študenti počujú a príjmu evanjelium a pozorovať, ako ich následne miestna mládežnícka skupina vedie do rastúceho vzťahu s Kristom.

To ponúkajú KECY, evanjelizačná misijná služba. KECY nie je iba tábor, ale tiež celoročná služba pre lokálne zbory. Je to platforma na trénovanie mládežníckych skupín ako robiť relevantne evanjelizáciu, učeníctvo, viesť skupinky, a mentorovať. Taktiež to pomáha mládežníkom nachádzať ich obdarovania, vystrojovať ich k službe, a často to zjednotí tím ľudí, ktorí začnú mládežnícku prácu. Na dosiahnutie tohto cieľa už vyše 10 rokov systematicky pracujeme cez tréningy, návštevy zborov a našou účasťou na týchto táboroch počas leta. Naša organizácia pomohla na Slovensku zorganizovať už vyše 100 KECY táborov.

Hlavný vedúci projektu je Daniel Harčar, ktorému výrazne pomáha Ed Rumbold. Taktiež je požehnaním aj príležitostná pomoc ostatných členov TCK.  
 

Sledujte novinky:


Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image