Image

Fusion

Fusion je rock-popový spevokol pre mladých od 13-19 rokov. Je to miesto, kde sa študenti naučia spievať, hrať na hudobnom nástroji, zvučiť, fotiť…. Fusion ponúka priestor pre každého, kto má rád hudbu. Špeciálne hudobné nadanie nie je podmienkou! Je to miesto, kde mladí vyjadria samých seba, pracujú v tíme, hľadajú odpovede na životné otázky.

Každý Fusion je kontaktnou aktivitou lokálneho zboru, nie službou TCKompas. Sme tu však preto, aby sme pomohli zaškoliť dobrovoľníkov zapojených v tejto práci.

Akú má formu?
Pravidelné dvojhodinové nácviky jedenkrát do týždňa. Súčasťou sú hry, rozospievanie, nácvik spevu, krátke zamyslenie, občerstvenie. Funguje na pravidle “nimi a pre nich”. Mladí postupne preberajú zodpovednosť a podieľajú sa na príprave a vedení nácvikov.

Workshopy
Každý Fusion okrem pravidelných nácvikov ponúka rôzne workshopy, kde si študenti zdokonalia svoje zručnosti alebo si vyskúšajú niečo úplne nové.

Koncerty
Cieľom nácvikov je verejný koncert na dňoch mesta, dňoch rodiny, školách, Vianočné koncerty, a pod.

Fusion4Fusion a Fusiondary 
Ide o celoslovenský, resp. medzinárodný festival speváckych zborov Fusion organizovaný raz za rok. Zúčastnia sa ho stovky mladých. Je pre nich výnimočnou skúsenosťou koncertovať na profesionálnom stage-i a zažiť atmosféru festivalu. 

Fusion na Slovensku a v Európe
Doposiaľ sú fungujúce Fusion skupiny v okolitých krajinách ako sú Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko a Bulharsko. Skupiny spolupracujú na rôznych úrovniach, čím je veľká príležitosť k medzikultúrnym prepojeniam.


Sledujte novinky:
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image