Image

Edge - športová služba

Projekt Edge má evanjelizačný charakter a miestnym zborom pomáha zasiahnuť neveriacich v ich rodnom meste, pričom ako základ využíva šport. Stojí za ním túžba vidieť, ako čoraz viac ľudí z oblasti športu spoznáva Krista ako svojho osobného Spasiteľa, žije v Jeho slobode a následne v učeníctve vedie ďalších športovcov k tomu, aby robili to isté. Ide o službu vedenú miestnym zborom.

 

Sledujte novinky:


Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image