Image

Začiatky


Tréningové centrum Kompas (TCK) bolo založené v roku 1993, kedy vedúci pracovníci s mládežou z ECAV (SEM), CB, AC a BJB spolu iniciovali vznik siete vedúcich mládežníckej práce a organizácií, ktorú príznačne nazvali nadácia SIEŤ“.

Od začiatku malo TCK jasnú víziu pomáhať novej generácii Kristových nasledovníkov, ktorá sa objavila po páde komunizmu. Odvtedy SIEŤ organizovala celoslovenské konferencie, hudobné festivaly a rôzne iné programy pre podporu mládežníckej služby.

V roku 1999 rozšírila SIEŤ svoju víziu zakúpením budovy v Žiline, ktorú nazvali Kompas. Postupne sa Kompas stal tréningovým centrom, ktorého cieľom je povzbudzovať mládežnícke služby v cirkevných zboroch. Taktiež bola otvorená miestna mládežnícka kaviareň, ktorej úlohou bolo slúžiť ako model pre možnosť misie.

V roku 2005 sa správna rada SIEŤ-e rozhodla, že nebude ďalej pokračovať v lokálnom projekte mládežníckej kaviarne Kompas Café a bude sa venovať celoslovenskej službe. SIEŤ OZ sa premenovala na Tréningové centrum KOMPAS OZ, ktorého víziou je pomáhať, trénovať a inšpirovať mládežníckych vedúcich v rámci celej krajiny.

Po roku 2006 TCK tím rozšíril svoje pôsobenie v rámci Slovenska a otvoril ďalšie kancelárie mimo Žiliny. Momentálne pracuje v TCKompas vyše 30 pracovníkov.


Späť

 
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image