Image

Súčasnosť


Služba TCK vychádza z minulosti, zápasí v prítomnosti ale musí pozerať do budúcnosti.
TCKompas naďalej napĺňa svoju víziu inšpirovať, pomáhať a trénovať mládežníckych pracovníkov skrze konferencie, vzdelávanie, tábory, hudobnú či športovú prácu s mladými, alebo priamo prítomnosťou na školách. Spolupracuje s cirkevnými zbormi a školami naprieč celým Slovenskom. 

TCKompas tím sa rozrástol na vyše 30 pracovníkov a stážistov, z toho menšiu časť tvoria misionári zo Spojených štátov. Každý z našich pracovníkov je aktívne zapojený v miestnom cirkevnom zbore, kde slúži svojim obdarovaním. Veríme, že život v spoločenstve kresťanov je to najvhodnejšie prostredie pre rast viery a poznávanie Krista.
Nenahraditeľnou súčasťou je zástup ľudí, ktorí za nami stoja - vo forme modlitebnej a finančnej podpory, rovnako aj mnohí spolupracovníci v rámci slovenských zborov, alebo zahraničia, ktorí sa pravidelne vracajú pomáhať so službou na Slovensku. Bez týchto ľudí by naša práca nebola možná. 

Budeme veľmi vďační za to, ak na ceste služby TCKompas budete spolu s nami. Potrebujeme Vašu spoluprácu, partnerstvo i vhľad. Pridáte sa?


Späť


Správna rada


Tréningové centrum Kompas je občianske združenie, ktorého najvyšším orgánom je Správna rada. 
Členovia správnej rady:

  • Marián Kaňuch, ECAV, predseda
  • Miloš Masarik, BJB
  • Ján Lakatoš, AC
  • Slavomír Krupa, CB
  • Jozef Šimek, SEM
  • Peter Hrubo, TCKompas
  • Jaroslav Útly, KZ
  • Timotej Máhrik, riaditeľ TCKompas
Výročné správy 
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image