Image

Stratégia


Naše projekty realizujeme vzájomnou spoluprácou medzi Tréningovým centrom Kompas a jednotlivými cirkevnými zbormi, či inými organizáciami pracujúcimi s mládežou, školami, miestnou samosprávou, atď.

Našou túžbou je životom inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.

Ako vznikne impulz pre zmenu? 

Tvorca univerza založil svoju cirkev a veríme, že On sám pôsobí i na Slovensku. Z knihy Skutkov sa dozvedáme, že Jeho cirkev rastie cez Jeho verných učeníkov, ktorí boli sami zmenení a preto idú a zvestujú Jeho posolstvo iným.

V evanjeliách čítame o procese dospievania učeníkov. Čítame Jeho výzvy učeníkom od začiatku, kedy boli ešte neveriaci, až do bodu ich duchovnej dospelosti a plodnosti. Proces učeníctva sa dá zhrnúť do piatich základných výziev:

„Poď a viď!“ - POZVANIE

„Vyznaj a ver!“ - EVANJELIZÁCIA

„Nasleduj ma!“ - BUDOVANIE

„Urobím z teba rybára ľudí!“ - VYSTROJOVANIE a

„Posielam ťa!“ - VYSLANIE.

Naším cieľom je pomáhať, inšpirovať a prechádzať s mladými ľuďmi týmto procesom rastu učeníkov. Dávať im výzvy, aby urobili ďalší krok od nevery až k duchovnej dospelosti. Naša stratégia je založená na životnom príklade a službe Krista a Jeho učeníkov.

Kristov inkarnačný príklad „stal sa telom a žil medzi ľuďmi…“ je pre nás veľkou inšpiráciou.


Späť

 
Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image