O FUSION

Tak trochu iná práca s mládežou!

Fusion je evanjelizačný nástroj, ktorý pomáha lokálnym cirkevným spoločenstvám otvárať dvere teenagerom hľadajúcim svoje miesto v dnešnej spoločnosti. To sa deje za pomoci hudby, rock-pop-gospelového speváckeho zboru, tanca, divadla a iných foriem umenia.

Počas roka Fusion organizuje niekoľko koncertov, na ktorých študenti zažijú svojich 5 minút slávy. Väčšina z nich tu po prvýkrát prezentuje svoje novo-získané umelecké schopnosti. Študenti sú zapojení vo všetkom. Spievajú, dirigujú, hrajú scénky, tancujú a hrajú na hudobných nástrojoch.

Fusion je miestom, kde sa mladí ľudia môžu naučiť vyjadriť samých seba, objaviť a rozvíjať svoje talenty. Zároveň je to miesto,  kde počujú zvesť evanjelia a vidia Krista konať v životoch svojich vedúcich a iných členov miestneho zboru. Ponúka priestor pre rast a formovanie nových vedúcich ako aj vznik mládeže v lokálnom zbore. Je nastavený tak, aby prepájal všetky generácie v zbore.

Každý Fusion je službou lokálneho zboru, nie službou TCKompas! Sme tu však preto, aby sme pomohli zaškoliť dobrovoľníkov zapojených v tejto práci.

Fusion: Tak trochu iný spevácky zbor

Spieva rock a popovú hudbu a je otvorený úplne všetkým teenagerom. Je miestom, kde sa mladí ľudia môžu naučiť vyjadriť sami seba, rozvíjať svoje schopnosti a naučiť sa nové zručnosti. Na každom koncerte je niekto, kto prvýkrát spieva sólo, hrá v kapele alebo diriguje. Divadlá i tance sú vytvorené a nacvičené samotnými teenagermi. Koncerty sú prostriedkom na ceste k cieľu, nie sú cieľom samotným. Na amatérsky súbor sú tieto koncerty neobvykle vysokej kvality, a to vďaka energii a nadšeniu,  ktoré teenageri do práce vkladajú.

Fusion - medzinárodne možnosti

Fusion zbory momentálne existujú v Čechách, v Lotyšsku a na Slovensku.  Medzi týmito skupinami prebieha vzájomná spolupráca, ktorá umožňuje študentom stretnúť sa a pracovať s rovesníkmi z iných krajín. V nasledujúcich dvoch rokoch je v pláne začať nové Fusion zbory v Slovinsku, Albánsku, Estónsku, Poľsku a Ukrajine, čo výrazne zvýši možnosti medzinárodnych ciest a spolupráce.

Fusion - “Rock” tábory

Počas leta mnohé Fusion projekty organizujú svoje vlastné rockové tábory. Teenageri, ktorí strávia týždeň na tábore, majú možnosť vybrať si workshopy zo širokého spektra hudobných nástrojov a iných vizuálnych umeleckých zručností ako sú: bicie, elektrická, basová gitara, klávesy, tanec, divadlo, video produkcia, písanie piesní, fotografia…tieto workshopy sú obyčajne vedené hudobníkmi z USA a západnej Európy.

Fusion tábory 2014:

03. – 10. Fusion BA/SC, Belušské Slatiny
22. – 29. Fusion BB/ZA, Osrblie

Video

Fusion SK promo video 2014

FUSION TABORY