The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

HR – často kladené otázky

 1. Ako strážiť či nepracujem priveľa alebo primálo?
  • Každý TCK pracovník je zároveň misionárom v službe Kristu, ktorý sa podriaďuje Božiemu povolaniu a konaniu a je to na celý život, nie len na 8.5 hodiny denne. 
 2. Koľko môžem pracovať v zbore?
  • Podľa dohody a popisu práce
 3. Koľko si môžem zapisovať discipleship?
  • Chceme ho mať vo výkaze práce, ukazuje to, že je to naša priorita, 5 -15 percent, podľa popisu práce.
 4. Ako to je s ročným hodnotením?
  • Je zaň zodpovedný uplink – ak si ho nemal/a dlhšie ako rok, urguj ho/ju. Tvoja zodpovednosť je dožadovať sa regulárneho, písomného hodnotenia a v procese hodnotenia byť proaktívny
 5. Ako je to so štúdiom – osobným v rámci toho, čo potrebujem do práce?
  • Napr. čítať knihu o vodcovstve, počúvať prednášky zo Systematickej teológie
  • mám mať na to vyhradený čas? – Áno, je to možné cez kategóriu RAST.
Table of Contents