The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

Čo je Ministry Partner Development (MPD)?

MPD

Pod názvom rozumieme budovanie a rozvoj tímu podporovateľov, ktorí stoja za nami a našou službou modlitebne a finančne.

TCKompas je nezisková misijná organizácia, a tak zodpovednosťou každého pracovníka je nájsť tzv. misijných partnerov, ktorí budú investovať do služby jeho tímu.

MPD je v prvom rade o hľadení na Boha, ktorý sa postará! Tak ako ťa On povolal do služby na plný úväzok, aj ty pozývaš ďalších, aby sa k tomu pridali! Tvojou úlohou je modliť sa a tvrdou prácou objaviť tých, ktorých Boh už dopredu predpripravil, aby investovali do Božieho kráľovstva práve cez tvoju službu. Pán Boh povolal a predpripravil. Teraz je čas na tebe, aby si urobil svoju časť práce.

Tu nájdeš zdroje, dokumenty, informácie, ktoré ti pomôžu uchopiť biblické princípy podpory, osloviť ľudí do tímu, či v starostlivosti o existujúcich partnerov v službe.

Filipským 4: 10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. …. 14 A predsa ste dobre urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni… 16 Áno, aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz poslali, čo som potreboval. 17 Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje pre vaše dobro. 18 Mám dosť všetkého, mám aj navyše; som hojne zaopatrený tým, čo som prijal od vás po Epafroditovi; je mi to ako Bohu milá, príjemná obeť rozkošnej vône.”

Očakávania a proces pri nástupe do TCK

Podmienka nástupu je prisľúbených minimálne 80% fakturačného stropu (mesačná mzda). V prvých 2-3 mesiacoch dosiahnuť 100% fakturačného stropu (ak nebolo pred nástupom).

V priebehu nasledujúcich 12 mesiacoch dosiahnuť rozpočtový strop (ministry budget) → vypočítanie rozpočtového stropu sa deje v spolupráci s uplinkom/priamym nadriadeným.

Každý pridávajúci sa pracovník potrebuje prejsť základy MPD cez online SRS tréning a prečítaním knihy “The God Ask”

Počas tohto obdobia sa dolaďujú finančné podmienky a popis práce, nastavenie strediska, a pod.

Pravidelné stretnutia s MPD koučom (1x za 2 týždne) →  príprava na a debrief zo  stretnutí s potenciálnymi podporovateľmi.

Očakávanie po nástupe do TCK

Prvý rok, resp. kým sa nedosiahne rozpočtový strop pokračujú pravidelné stretnutia s MPD koučom – cca 1x za mesiac (alebo po vzájomnej dohode).

MPD je súčasťou pracovného týždňa každého pracovníka.

Každý pracovník si vytvorí plán starostlivosti o partnerov v službe (tzv. Ministry Care Plan).

Pracovník TCK sa aktívne zaujíma o svoj tím podporovateľov, informuje ich o službe prostredníctvom newsletterov – v intervale 1x za mesiac až 1x za 3 mesiace, a aj iných dodatočných foriem (telefonát, smsky, osobná návšteva,…).
V prípade potreby oslovuje ďalších ľudí do svojho tímu.

MPD podporné systémy

  • Stretnutia s MPD koučom
  • MPD ako súčasť spoločných porád (min. 1x za trimester)
  • Interný newsletter s informáciami či inšpiráciou v oblasti MPD
Next MPD kalkulačka & ministry budget
Table of Contents