The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

MPD kalkulačka & ministry budget

Kalkulačka slúži na vypočítanie tzv. rozpočtového stropu (ministry budget). Tvorí sa v spolupráci s tvojím uplinkom.

Kalkulačku nájdeš TU. Je potrebné najprv urobiť kópiu dokumentu, do ktorého budeš dopisovať svoje údaje.

Fakturačný vs. rozpočtový strop

Fakturačný stop je maximálna výška tvojej mesačnej mzdy, ktorá je stanovená vedením organizácie.

Rozpočtový strop je navýšený fakturačný strop o výdavky spojené priamo so službou (konferencie, služobné cesty, kúpa pracovného počítača, a pod….). Ako prvú vec pri jeho dosiahnutí potrebuješ informovať OPERATIONS DIRECTOR, ktorý ti pošle podrobné informácie k narábaniu s rozpočtovým stropom!
Jednou súčasťou sú ministry money – 10% z príjmov, ktoré si môžeš vyfaktúrovať nad rámec svojho fakturačného stropu. Ak nevyhnutne tie peniaze nepotrebuješ na svojom osobnom účte, môžeš ich nechať na svojom stredisku, a slúžiť nimi ešte tak inak (podpora iného misionára, zboru, nákup nejakej veci pre službu, a pod.).


Previous Čo je Ministry Partner Development (MPD)?
Table of Contents