Image

Exit tour

Exit Tour je preventívny projekt pre základné a stredné školy. V spolupráci s miestnymi zbormi, školami, miestnou samosprávou, lektormi, hudobnou skupinou a dobrovoľníkmi, pomáhame mladej generácii pred nežiadúcimi vplyvmi v ich živote a tiež tým pomáhame v šírení evanjelia (dobrej správy o Bohu).

Na Slovensku sme navštívili doposiaľ viac ako 30 miest a Exit Tour zažilo vyše 32 000  študentov. 

Exit Tour je projekt, ktorý nielen jedinečne otvára a rozvíja vzťahy medzi zbormi, školami, mestom a študentmi, ale ktorý inšpiruje, pomáha a buduje cirkev (spoločenstvo) v poverení ísť a hlásať evanjelium a následne sa o ľudí taktiež starať a viesť ich k duchovnej zrelosti.


Sledujte novinky:


Exit na školách

V rámci vyučovania ponúkame školám týždenný výchovno-vzdelávací preventívny program. Prostredníctvom odborných prednášok pomáhame študentom v ich problémoch, ktoré sa ich každodenne dotýkajú. Venujeme sa témam ako napríkad Šikanovanie, Násilie, Sex, Láska a Vzťahy, Konflikty, Drogy, Fajčenie, Zdravá rodina, Sebahodnota a pod. Chceme poukázať na to, ako zdravo žiť a nachádzať skutočné životné hodnoty. Cieľom je, aby mohli žiaci vo svojom živote spoznať alternatívy a východiská zo situácií, v ktorých sa nachádzajú. Túžime taktiež po tom, aby mladí ľudia našli trvalé a skutočné životné hodnoty vo viere v Ježiša Krista. Každodenne popoludní spoločne s miestnou mládežou pripravujeme rôzne aktivity pre študentov a na konci týždňa v spolupráci s mestom organizujeme výchovno-evanjelizačný koncert.


Exit tréning

Časťou Exit Tour nie je len týždňový projekt, ale predchádza mu dlhá príprava a tréningy, ktoré nazývame Exit Turbo. Projekt tiež nekončí posledným Exit Tour koncertom, ale pokračuje pravidelnou následnou prácou. Tá môže prebiehať v rôznych formách, kde je našou úlohou sprevádzať miestne mládeže zo zborov a pomáhať im v nej.


Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image