Image

Špeciálna príležitosť na podporu služby mládežníckym vedúcim na Slovensku.


Cieľ projektu: Rekonštrukcia priestorov pre tréningy a teambuildingy 

Financovanie: dary podporovateľov + zápočtový grant   -  v pomere 1:1

Cieľová suma: 25.000 EUR z darov (+ 25.000 EUR získané zápočtom)

ĎAKUJEME!


Získali sme 120% cieľovej sumy. Vďaka za podporu našej služby a pripájaním sa do Božieho hnutia tu na Slovensku.


Image
ImageImage

Fáza -A

  • zvýšenie kapacity miestnosti z 30 na 50 miest na sedenie
  • miestnosť pre tréning 50 mládežníckych vedúcich
  • filmové štúdio pre tvorbu e-learningových videí a materiálov

ImageImage

Fáza -B

  • rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov
  • zázemie pre organizáciu tréningov a teambuildingov

Podporiť môžete akoukoľvek sumou nad 2EUR.

Možná schéma podpory pri 24 darcoch:

Image

Projekt môžete i naďalej
podporiť finančne.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image