EXIT

EXIT TOUR je výnimočný projekt. V spolupráci s miestnymi zbormi, školami, miestnou samosprávou, lektormi, hudobnou skupinou a dobrovoľníkmi, sa snaží o prevenciu mladej generácie pred nežiadúcimi vplyvmi v ich živote a tiež šírenie evanjelia. V rámci vyučovania ponúkame školám týždenný výchovno-vzdelávací preventívny program. Prostredníctvom odborných prednášok pomáhame študentom v ich problémoch, ktoré sa ich každodenne dotýkajú. Venujeme sa témam: Sex, … Read More