Zac a Kim Shepperson

Image

Zac a Kim Shepperson


Zac a Kim prišli na Slovensko prvýkrát v lete 1999 so skupinou mládeže na krátkodobý misijný pobyt v hlavnom meste Bratislava. Ich srdcia vždy bili pre mladých ľudí, a tak pre nich nebolo príliš prekvapujúce, keď ich Boh povolal do hnutia, ktoré vo východnej Európe vyvolal prostredníctvom Josiah Venture. Boh ich v roku 2001 spolu s ich dvomi dievčatami priviedol spať na Slovensko, aby tam slúžili na plný úväzok. Odvtedy im do rodiny pribudli dvaja chlapci. Sheppersonovci pracujú v Tréningovom centre Kompas, školia mladých vedúcich prostredníctvom školy pre pracovníkov s mládežou, konferencií a táborov. Žijú v Žiline a slúžia v miestnom zbore ako učitelia a Zac je jedným zo starších zboru.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image