The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

MPD newsletters

Každý newsletter príde pracovníkovi na jeho @tckompas.sk adresu.
Ide o zmes inšpirácie a informácie ohľadom MPD a TCK.

Kliknutím na # sa dostaneš ku konkrétnemu mailchimpu.
Pod každým # je popis, čo daný newsletter obsahuje.

#1

 • Plán, ciele MPD na 2020/2021

#2

 • Mpd pôžička, podklady k prezentácii 
 • Questions I can ask as I’m working on my monthly MPD
 • What to do when the contacts well run dry?

#3

 • Starostlivosť skrze dobré písanie newsletterov
 • MPD care plan (denne, týždenne, mesačne, trojmesačne, ročne)

#4

 • Zdroje nielen pre MPD na našom TCK HR shared drives
 • Mailchimp templates

#5

 • Posledný šprint pred cieľovou rovinkou (splnenie cieľov)
 • 5 nápadov ako konkrétne zlepšiť písanie newsletterov
 • Povzbudenie od veteran staff


#6

 • mýty ohľadom dávania
 • čiastkové MPD ciele na 2021/2022

#7

 • tipy, inšpirácia ako byť konzistetní v MPD
 • ako komunikovať ohľadom UA vojny
 • TCK Hub ako súrhn všetkých “dôležitostí” k MPD
Table of Contents