The Blog

Čo potrebuješ nájsť?
< All Topics
Print

3. Online záležitosti

Ktoré online webstránky potrebuješ:

 1. http://www.tckompas.sk/sk (Spravovanie webstránky zabezpečuje C-team)
  1. Informácie o organizácii (vízia, ciele, hodnoty, …)
  2. Informácie o projektoch
  3. Výročné správy
  4. Možnosť podporiť misionárov cez stránku 
  5. Pracovník je povinný skontrolovať si svoje BIO na stránke a v prípade starých informácií požiadať o update (C-team leader)
 2. http://josiahventure.com/ 
  1. Informácie o organizácii
  2. Partnerské krajiny a misionárov v nich
  3. Možnosti pre spoluprácu (Summer internship, Extended summer internship, Church team) s partnermi z US, Kanada alebo United Kingdom.
  4. Propragačné materiály, hlavne pre zahraničných partnerov (videá, informácie)
  5. Média z uskutočnených konferencií
  6. Pracovník je povinný skontrolovať si svoje BIO na stránke a v prípade starých informácií požiadať o update – cez JV communication centre
 3. Dokument s jednotlivými názvami pozícii nájdete tu: HR position.
 4. Práca s emailom
  1. Ak sa vyžaduje pracovníkova odpoveď na email, odpoveď má prísť do 48 hodín. 
  2. V prípade dovolenky alebo práceneschopnosti pracovníka sa vyžaduje, aby si pracovník nastavil “vacation responder”
 5. Kalendár
  1. Každý pracovník je povinný kontrolovať google kalendár organizácie (TCK staff), projektu v ktorom je zapojený (KPM, SPM, KECY, FUSION, EXIT, EDGE, …)
  2. Každý pracovník je povinný kontrolovať kalendár svojej kancelárie (TCK PO, TCK ZA, TCK BA)
  3. Ak pracovníkovi chýba kalendár, ktorý potrebuje, kontaktuje riaditeľa operácii
 6. Google drive a sprístupňovanie dokumentov
  1. Každý pracovník spoločne s pracovným emailom získava aj prístup ku google drive k svojmu účtu
  2. Pri spravovaní dokumentov je každý pracovník zodpovedný za zabránenie sprístupneniu citlivých údajov tretím stranám
  3. Pri upravovaní dokumentov sa odporúča používať možnosti na komentovanie dokumentu pri kontaktovaní iného pracovníka
  4. V prípade, že potrebujete vytvoriť obraz originálneho dokumentu aby jeho obraz zdieľali s inými pracovníkmi, či tretími stranami, a zároveň zachovali pôvodný dokument v pôvodnom priečinku odporúča sa postupovať podľa inštruktážneho videa: https://www.youtube.com/watch?v=3h8dhSFf4qI&feature=youtu.be 
 7. Software
  1. Informácie o dostupnom software vo vlastníctve organizácie TCKompas a správu softwarov zabezpečuje riaditeľ operácii.
 8. Spravovanie finančných reportov od Josiah Venture
  1. Pracovníkovi sa odporúča používať inštruktážne videá poskytnuté od Josiah Venture dostupné na https://www.youtube.com/channel/UC9GENf7-eLYUbqv6Zlm_MfA/videos?view=1 
 9. Grafika
  1. Každý pracovník TCK (vrátane internov) má používať na komunikáciu s podporovateľmi prayer card alebo newsletter konkrétneho JV/TCK dizajnu. Ak by pracovník potreboval vypracovať takýto materiál, nech kontaktuje C-team riaditeľa. 
  2. V Amerike sa nemôžeme prezentovať inými materiálmi, ako JV designom. 
  3. Pracovník si nemôže tvoriť materiály s vlastným designom, bez schválenia JV. 
  4. Prosím, riaďte sa podľa branding guidelines, aby sme udržali jednotný spôsob komunikácie. Všetky potrebné materiály, logá, varianty nájdete na tomto linku Logo materials folder .
 10. TCK server – archív 
  1. archív fotiek, dokumentov o projektoch, použitých médii… 
  2. Prístup:
  1. TCK foto archív s originálmi fotiek: http://tckds.diskstation.me/photo/
  2. Správcom je riaditeľ operácii. Na požiadanie pracovníka vytvorí prístup.
Previous 2. Zamestanec vs. misionár
Next 4. Praktické fungovanie TCKompas
Table of Contents