Image

Advance

V TCKompas sme hlboko presvedčení o významnej úlohe miestneho zboru v získavaní ľudí pre Krista. Takisto vieme, že mládežnícka služba cirkevného zboru sa najlepšie rozvíja v rámci zdravého zboru.

Advance je iniciatíva Treningové Centrum Kompas, ktorej cieľom je pomôcť a inšpirovať miestne zbory smerom ku zdraviu a multiplikácii. Našou túžbou nie je stať sa organizáciou, ktorá zakladá zbory. Naším poslaním v Advance je jednoducho pomôcť a inšpirovať existujúce zbory k lepšiemu zdraviu a prinášaniu ovocia.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás

 Hostované na:

Image