Josh a Alica Howard

Image

Josh a Alica Howard


Josh bol prijatý do TCKompas v lete roku 2010 potom, čo prišiel niekoľkokrát na letnú stáž. Zamiloval si prácu s mládežou a službu po svojej prvej návšteve. Nasledujúci rok sa vrátil na dlhšiu letnú stáž. Šesť mesiacov žil a slúžil dvom skupinám mládeže a učil sa jazyk. V máji 2010 sa Josh rozhodol vstúpiť do TCK. V súčasnej dobe pracuje v meste Banská Bystrica ako USA koordinátor a fundraiser pre Fusion Slovensko. Súčasne je naplno zapojený do miestnej Fusion v jeho lokálnom zbore a do učeníctva mladých mužov.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image