Ed a Wendi Rumbold

Image

Ed a Wendi Rumbold


Ed a Wendi sa so svojimi piatimi deťmi presťahovali na Slovensko v januári 2010. Edovo srdce sa pre mládež vo východnej Európe prvýkrát zlomilo v roku 1998, keď tu prišiel na 6 mesiacov pomáhať s anglickými tábormi. Keď sa vrátil do Ameriky a oženil sa s Wendi, aj jej rozprával o spoločenstve Josiah Venture a o úžasnej príležitosti viesť ďalšiu generáciu ku Kristovi.  Teraz je celá ich rodina zapojená do vedenia letných táborov na Slovensku a vedú ľudí k učeníctvu v miestnej cirkvi. Momentálne bývajú v Banskej Bystrici, kde pracujú v miestnom zbore a zároveň pracujú na rozbehnutí celonárodnej športovej služby EDGE.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image