David a Daniela Kostlánovci

Image

Dávid a Daniela Kostlánovci


David pochádza z Českej republiky z kresťanskej rodiny a vždy ho fascinoval vzťah Cirkvi a spoločnosti. Keď bol na strednej škole, zažil zázrak v podobe prebudenia mládeže v jeho lokálnom zbore. Neskôr išiel študovať sociológiu, ktorej štúdium začal v Prahe a dokončil v Bratislave. V tej už zostal aj vďaka tomu, že sa tu zoznámil so svojou budúcou manželkou Danielou. Niekoľko rokov pracoval v akademickej sfére a neskôr v agentúre na prieskum trhu.

Po roku sa mu to podarilo a v marci 2015 vznikol v Bratislave Rači druhý bratislavský Fusion. V tejto službe pôsobil vyše dva roky ako vedúci Fusion Rača. Behom tejto doby začal vnímať Božie povolanie, že by sa rád službe mladým venoval naplno. Od septembra 2017 sa preto stal misijným pracovníkom TCKompas. V roku 2019 sa stal hlavným vedúcim služby Fusion pre Slovensko.

David žije v Bratislave so svojou manželkou Danielou a tromi deťmi (Dominika - 2010, David - 2013 a Emi Debora - 2017). Okrem svojej rodiny miluje pekné veci, dizajn, sociológiu, teológiu, dobrú hudbu a jedlo. Z teologických otázok sa najviac zaujíma o prelínanie sakrálneho a sekulárneho prostredia a o ľudský a Boží pohľad na spravodlivosť. Najväčšiu radosť má vtedy, keď vidí ľudí, ako sa radujú zo života a keď spoznávajú, že plný život môžu žiť vďaka osobnému vzťahu s Bohom.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image