Daniel a Maruška Skoncovci

Image

Daniel a Maruška Skoncovci


Daniel už počas svojho štúdia (geodézie) na vysokej škole pracoval vo svojom domácom zbore s mládežou a dorastom a počas posledných rokov vnímal povolanie do služby na plný úväzok. A tak, keď prišla príležitosť pridať sa k tímu TCK, rád ju využil. V rámci dohody s vedením zboru ECAV v Bardejove a Kompasom má Daniel schválený úväzok 25% svojho pracovného času len pre prácu s mládežou lokálne, čo zahŕňa vedenie dorastu na Vyšnej Voli, chlapčenskú skupinku a vedenie chvál na kluboch a mládežiach. Okrem toho v Kompase pracuje na databáze a postprodukcii Konferencie pre pracovníkov s mládežou a je zapojený aj do Školy pre pracovníkov s mládežou ako mentor a technická podpora.

Marušku povolal Pán Boh do práce s dorastom ešte keď bola na strednej škole a vo svojom domácom zbore viedla dorast a mládež nasledujúcich 7 rokov. Na vysokej škole študovala literatúru a estetiku a niekedy počas tohto času jej Boh zlomil srdce pre učeníctvo a pre fakt, že nemá činiť učeníkov Marušky, ale učeníkov Pána Ježiša Krista. Po skončení univerzity začala pracovať na plný uväzok v TCKompas. Je riaditeľkou Konferencie pre pracovníkov s mládežou, v ŠPM učí predmet Žiť ako On, vedie učenícke skupinky v Prešove a Bardejove a píše knihy, z ktorých dve boli tématicky orientované na prácu s mládežou a učeníctvo.

Skoncovci sa vzali v roku 2014 a ich víziou je spoločná služba aj cez ich manželstvo a otvorenú domácnosť, kde môžu pracovníci na Božej vinici spočinúť, nájsť odpočinok, porozumenie a povzbudenie.

Image

Kontakt

Tréningové centrum Kompas
Vojtecha Spanyola 1736/37
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 911 723 453
Email: tckompas@tckompas.sk


Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 9936 0008

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK24 8330 0000 0020 0015 0040

IČO: 31781268
DIČ: 2020991170
IČ DPH: SK2020991170


Ako nás podporiť?

Ak sa chcete pripojiť k našej službe, môžete tak urobiť aj finančným darom, ktorým podporíte naších pracovníkov alebo niektorý z projektov. Ďakujeme.

Podporte nás
ImageImage

 Hostované na:

Image